स्वतःसाठी बदलताना भाग 13

स्वतःसाठी बदलताना  भाग १३ (गौरीहर्षल)

आयुष्याच्या काही टप्प्यांमध्ये आपण एकट चालणं गरजेचं असतं. नियतीची तशी योजना असते. 

पण नेमकं अशाच वेळी आपण काय करतो???

- इतर कुणासाठी तरी स्वतः ला त्रास करून घेतो.

- त्यांनी आपल्याला त्यांच्या आयुष्यात जागा द्यावी म्हणून 

त्यांच्या मागे पुढे करू लागतो. 

- त्यासाठी वाट्टेल ते सहन करायची आपली तयारी असते.

 आणि आपण बऱ्याचदा तेसुद्धा करतो. 

याची खरच गरज असते का?  

जर एखादी व्यक्ती किंवा अनेक व्यक्ती तुमच्याशिवाय आनंदी राहू 

शकते तर तुम्ही त्यांच्याशिवाय आनंदी का राहू शकत नाही???


Never settle for less than the life that you deeply desire for yourself.


Leave them , wish them well, and trust that “your people” will find you.


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

मी आणि करुणात्रिपदी

आज कुछ अच्छा पढते हैं

कालाय तस्मै नमः कथेमुळे वाचकांना आलेला अनुभव