स्वतःसाठी बदलताना भाग 5

#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग५ (गौरीहर्षल)

आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचं नातं आपलं स्वतःशी असतं. जर ते नातंच सकस नसेल तर आपण स्वतःच्या बाबतीत योग्य निर्णय कसे घेणार? 
जे प्रेम, जी काळजी आपण इतरांसाठी दाखवतो तीच आधी स्वतःसाठी दाखवावी. स्वतःसोबत वेळ घालवला तर आपल्याला बऱ्याच अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळतात,ज्यांची अपेक्षा इतरांकडून असते. 
ज्या क्षणी आपली स्वतःशी ओळख होईल त्या क्षणापासून आपले आयुष्य आपल्याला हवे तसे होऊन जाईल. 
𝑨𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒖𝒏𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚.
Ⓗ︎Ⓐ︎Ⓟ︎Ⓟ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓔ︎Ⓢ︎Ⓢ︎ Ⓑ︎Ⓔ︎Ⓖ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓢ︎ Ⓦ︎Ⓘ︎Ⓣ︎Ⓗ︎ Ⓨ︎Ⓞ︎Ⓤ︎.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

मी आणि करुणात्रिपदी

आज कुछ अच्छा पढते हैं

कालाय तस्मै नमः कथेमुळे वाचकांना आलेला अनुभव