पोस्ट्स

स्वतःसाठी बदलताना भाग 13

इमेज
स्वतःसाठी बदलताना  भाग १३ (गौरीहर्षल) आयुष्याच्या काही टप्प्यांमध्ये आपण एकट चालणं गरजेचं असतं. नियतीची तशी योजना असते.  पण नेमकं अशाच वेळी आपण काय करतो??? - इतर कुणासाठी तरी स्वतः ला त्रास करून घेतो. - त्यांनी आपल्याला त्यांच्या आयुष्यात जागा द्यावी म्हणून  त्यांच्या मागे पुढे करू लागतो.  - त्यासाठी वाट्टेल ते सहन करायची आपली तयारी असते.  आणि आपण बऱ्याचदा तेसुद्धा करतो.  याची खरच गरज असते का?   जर एखादी व्यक्ती किंवा अनेक व्यक्ती तुमच्याशिवाय आनंदी राहू  शकते तर तुम्ही त्यांच्याशिवाय आनंदी का राहू शकत नाही??? Never settle for less than the life that you deeply desire for yourself. Leave them , wish them well, and trust that “your people” will find you.

स्वतःसाठी बदलताना भाग 12

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग१२ (गौरीहर्षल) आयुष्यात एक वेळ अशी येते जेव्हा बरंच काही हातातून निसटलेलं असतं. आत्मविश्वास कमी झालेला असतो.  आशेचा कुठलाही किरण दिसत नाही. खरं तर अशाही परिस्थितीत अनेक मार्ग उपलब्ध असतात पण खराब मनस्थितीमुळे ते पटकन सापडत नाहीत. आणि सुदैवाने ते सापडले अन् आपण त्या दिशेने वाटचाल सुरु केली की आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना ते पटत नाहीत.  त्या वेळी विरोध होऊ लागतो, लोक आपला तिरस्कार करू लागतात, वाद वाढतात कारण प्रत्येकाला आता आपण त्यांचंच ऐकावं अस वाटत असतं. माणूस एखाद्या वेळी अपयशी ठरला म्हणजे आता तो उभाच राहू शकत नाही हे लोकांच आणि त्यातही जवळच्या लोकांचे ठाम मत असतं.  अशा वेळी स्वतःवर विश्वास ठेवत पाऊल उचलणं खूप महत्त्वाचं आणि मुख्य म्हणजे अवघड असते. पण,  You have to get up every day and make sure you don't quit on yourself. Everything is OK in the end, if it's not OK, it's not the end. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. — Steve Jobs

स्वतःसाठी बदलताना भाग 11

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग११ (गौरीहर्षल) वेळ ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे असं आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत.  पण खरंच वेळेची किंमत करतो का? म्हणजे कित्येकदा नको असलेली कामं करतो, नको असलेल्या लोकांसोबत मनाविरुद्ध राहतो.  आपल्याकडे एक गोष्ट शिकवली जाते की माफ करा आणि नातं जपण्यासाठी प्रयत्न करा.  पण जो माफ करत असतो तो तेच करत राहतो आणि इतरांना मात्र त्याला हवं तसं वागवण्याचं लायसन्सच मिळतं. जोपर्यंत ही गोष्ट लक्षात येते तोपर्यंत आयुष्यातील कितीतरी महत्वाचे दिवस, प्रसंग, क्षण त्या व्यक्तीच्या हातातून निसटून गेलेले असतात.  आणि मग मनात सल राहते ती कायमचीच.  स्वतःची किंमत योग्य वेळी न कळाल्याने होणारा तोटा  कधी कधी आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षा जास्त असतो Time is precious. Make sure you spend it with the right people.

स्वतःसाठी बदलताना भाग 9

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग९ (गौरीहर्षल) प्रत्येकाची इतरांसोबत असणारी नाती, त्यातलं महत्व हे बदलत असते.  कधी कधी जे खूप जवळचे असतात ते एका रात्रीत अनोळखी होऊन जातात.  तर कधी ज्यांना आपण ओळखतही नसतो ते इतके आपले होतात की हे कसं घडलं असा प्रश्न पडतो.  ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला खूप त्रास होतो पण नीट विचार केला तर लक्षात येतं की आपल्या आयुष्यात आता असे लोक आहेत जे खरोखरच आपले आहेत.   अशा वेळी जास्त विचार न करता त्या आपल्या लोकांना त्यांच्या स्पेशल असण्याची जाणीव नक्की करून द्यावी.   "जाणारे जाणारच आहेत अन् येणारे येणारच आहेत." You are making way for somehting or someone even better. 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒.

स्वतःसाठी बदलताना भाग 8

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग८ (गौरीहर्षल) भूतकाळ बऱ्याचदा कटू आठवणींनाच लवकर समोर आणतो.  मग त्या आठवणींचा इफेक्ट म्हणा किंवा अजून काही मनस्थिती बदलते.  तिचा परिणाम बाकी सगळ्या कामांवर , नात्यांवर होऊ लागतो.  कोण चुकीचं होतं, कोण बरोबर हे उगाळून हाती काहीच लागत नाही.  उलट स्वतःवर असणारा विश्वास डळमळू लागतो.अशा वेळी  आपण अवघड क्षणी घेतलेल्या निर्णयांवर ठाम राहण्याचा  प्रयत्न करावा.तेच निर्णय पुढे जाऊन आपण किती योग्य  होतो हे सिद्ध करून दाखवतात.  What happens yesterday is may not be your responsibility,but how you behave today is. You are not your circumstances, you are your choices.  

स्वतःसाठी बदलताना भाग 7

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग७ (गौरीहर्षल) इथे प्रत्येक जण आपापल्या पातळीवर कुठल्या तरी गोष्टीशी झगडत आहे.कुणी शारीरिक, कुणी आर्थिक, कुणी मानसिक तर कुणीतरी व्यावसायिक. अशा वेळी त्या सगळ्या अवघड परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी ज्याचे त्यालाच  प्रयत्न करावे लागणार आहेत.  प्रत्येक जण फक्त दुसऱ्याला मानसिक आधार,योग्य सल्ला  आणि सोबत असण्याची जाणीव करून देऊ शकतो.  पण तेही घेण्याची समोरच्या व्यक्तीची तयारी हवी नाहीतर पुन्हा आपल्याला मनस्ताप मिळतो. सो,हे नक्की लक्षात ठेवायचं.  "न मागता मदत करायला गेलो तर त्रासच वाट्याला येईल." 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒍𝒑 𝒃𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒊𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆𝒎.  𝙄𝙩'𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙟𝙤𝙗 𝙩𝙤 𝙝𝙚𝙖𝙡 𝙙𝙖𝙢𝙖𝙜𝙚𝙙 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚.

स्वतःसाठी बदलताना भाग 6

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग६ (गौरीहर्षल) आपल्या जवळची अशी काही माणसं असतात,  ज्यांना आपण मनापासून जवळचं मानत असतो.  कधी कधी ते अचानक वेगळे वागतात, जे अनपेक्षित असतं. मग मात्र आपण दुखावले जातो.  त्या गोष्टीचा स्वतःला नको तेवढा त्रास करून घेतो.  आपल्याला त्यांच्याकडून माफी मागण्याची अपेक्षा असते आणि त्यांना मात्र स्वतःचं वागणं चुकीचं वाटत नसतं.  अशावेळी स्वतःला त्रास करून घेण्यापेक्षा ती व्यक्ती, ते नातं कुठल्याही अपेक्षेशिवाय मागे सारत पुढे जाण्यातच शहाणपणा असतो.  "𝗥𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳" 𝚋𝚢 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚜𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚌𝚑𝚘𝚒𝚌𝚎! 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐦.  ᴛʜᴇ ᴄʟᴏsᴜʀᴇ ɪs ʏᴏᴜʀ ᴄʜᴏɪᴄᴇ.

स्वतःसाठी बदलताना भाग 5

इमेज
#स्वतःसाठी_बदलताना_भाग५ (गौरीहर्षल) आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचं नातं आपलं स्वतःशी असतं. जर ते नातंच सकस नसेल तर आपण स्वतःच्या बाबतीत योग्य निर्णय कसे घेणार?  जे प्रेम, जी काळजी आपण इतरांसाठी दाखवतो तीच आधी स्वतःसाठी दाखवावी. स्वतःसोबत वेळ घालवला तर आपल्याला बऱ्याच अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळतात,ज्यांची अपेक्षा इतरांकडून असते.  ज्या क्षणी आपली स्वतःशी ओळख होईल त्या क्षणापासून आपले आयुष्य आपल्याला हवे तसे होऊन जाईल.  𝑨𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒖𝒏𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚. Ⓗ︎Ⓐ︎Ⓟ︎Ⓟ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓔ︎Ⓢ︎Ⓢ︎ Ⓑ︎Ⓔ︎Ⓖ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓢ︎ Ⓦ︎Ⓘ︎Ⓣ︎Ⓗ︎ Ⓨ︎Ⓞ︎Ⓤ︎.